Психологически предпоставки за художественото развитие на подрастващите от средната училищна възраст

Автор: 

Разделы психологии: 

Высшее учебное заведение: 

Психологически предпоставки за художественото развитие на подрастващите от средната училищна възраст // Народна просвета. - 1986. - №10 (на болгар. яз.).